Sub-categories

2020 г.

9 месеца ago
Публикациите в това меню са в изпълнение на Член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. Начален ...

Делегиран бюджет 2019 г.

2 години ago
Публикациите в това меню са в изпълнение на Член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. Начален ...

Делегиран бюджет 2017 г.

3 години ago
Публикациите в това меню са в изпълнение на Член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН ...

Делегиран бюджет 2018 г.

3 години ago
Публикациите в това меню са в изпълнение на Член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование Начален план на ...