Училищен екип

Милена Димитрова – Директор
Маргарита Генова – Зам . директор по учебната дейност

Венета Бинева – Зам. директор по административно стопанската дейност