„СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ“

ЕЕДОП – https://dox.abv.bg/download?id=303e20a3cb# -> линк за сваляне