„СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ“

Обявление за възложена поръчка – по обособена позиция 1

Договор по обокобена позиция №1