Снимки на училището

II_OU Св. П. Хилендарски II ОУ  Св. П. Хилендарски3 II ОУ  Св. П. Хилендарски 3 3-10.JPG 3-9.JPG 3-12.jpg 3-11.JPG 3-8.JPG 3-7.JPG 3-6.JPG 3-5.JPG 3-1.jpg 3 (2)