ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

______________________________________________________________________________

->СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ В УЧИЛИЩЕТО НИ

Приложение № 3 – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Приложение № 1 – ИСКАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ОТ СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

______________________________________________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА

______________________________________________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪЗДАДЕНИ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

______________________________________________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

______________________________________________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДА СГРАДАТА НА ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГРАД РАДНЕВО