РЪКОВОДСТВО:

МИЛЕНА ДИМИТРОВА – директор

МАРГАРИТА ГЕНОВА – заместник-директор по учебната дейност

ВЕНЕТА БИНЕВА – заместник-директор по административно-стопанската дейност

ПЕДАГОЗИ:

В  НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (І-ІV КЛАС)

МАРИЯ МИЛУШЕВА – старши учител

СТЕФКА ДАМЯНОВА – старши учител

ДАНКА МИХАЙЛОВА – старши учител

ДОНКА ПАШОВА – старши учител

НЕЛИ ДИНЕВА – старши учител

МИТКА ПАВЛОВА – старши учител

МАРИЯ ДИМИТРОВА – старши учител

ДОБРОМИРА ПЕТКОВА – старши учител

ЯНА КОЛЕВА – старши учител

МАРГАРИТА ПЕТКОВА – старши учител

ЕМИЛИЯ АНДОНОВА – старши учител

СВЕТЛА ПЕТКОВА – старши учител

В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

КАЛИНА ТОНЕВА – старши учител

ДИЛЯНА НИКОЛОВА-ЖЕЛЯЗКОВА – учител

ИВЕЛИНА КАЛЧЕВА – учител

МИЛЕНА ИВАНОВА – учител

МАРИЯ ТОДОРОВА – учител

В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (V-VІІ КЛАС)

ПАВЛИНА СТАНЧЕВА – старши учител

РУСКА БРАТАНОВА – старши учител

СЕВДЖАН МЕХМЕДЕМИНОВА – старши учител

ДАНИЕЛА ИЛЧЕВА – старши учител

ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА – старши учител

ЖИВКА КОЛЕВА – старши учител

ГАЛИНА ПЕТРОВА – старши учител

МИТКО КОСТАДИНОВ – старши учител

ЯНА ЧЕНГАЛОВА – старши учител

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА – старши учител

СТЕФАН ДУМАНОВ – старши учител

НИКОЛЕТА ГЕОРГИЕВА – учител

ТЕОДОРА КОЛЕВА – учител

В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕПА ПЕТРОВА-ИВАНОВА – старши учител

ДАНИЕЛА КИРЕВА-ХРИСТОВА – старши учител

ПЕНКА РУСЕВА-ВЪЛЕВА – старши учител

НЕДЯЛКА КОСТАДИНОВА – учител

________________________________________________

МАРИЯ ГЕНОВА – психолог

________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ:

НИНА ЯНЕВА – технически секретар

ДИАНА АРИШЕВА – ЗАС

РОСИЦА СТОЯНОВА – счетоводител