2ouR.jpg - 94.20 kB

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ПОДАВАТ В АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8 ДО 12:30 Ч. и ОТ 12:30 до 16:30 Ч.

при спазване на утвърдените

–>ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ <–

_________________________________________________________________

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЧЛЕН 15, АЛ. 2 от ЗДОИ

През 2017 година във Второ основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ град Раднево не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

_______________

През 2016 година във Второ основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ град Раднево не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

_______________

През 2015 година във Второ основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ град Раднево не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.