УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

-> ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСT НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

-> ГРАФИК ЗА ПРОФЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БДП ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

-> ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

___________________________________________________________________

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

-> ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСT НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

-> ГРАФИК ЗА ПРОФЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БДП ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

___________________________________________________________________

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

-> СИСТЕМА ОТ МЕРКИ НА МОН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

-> ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

-> ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСT НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

-> ГРАФИК ЗА ПРОФЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БДП ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

> ОТЧЕТ НА ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСT НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

___________________________________________________________________

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

-> ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСT НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

____________________________________________________________

-> ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ <-

-> ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

-> Постоянна комисия по БДП за учебната 2020/2021 година

> Заповед за определяне на преподавателите по БДП за учебната 2020/2021 година

____________________________________________________________

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

->Постоянна комисия по БДП за учебната 2019/2020 година

->Заповед за определяне на преподавателите по БДП

____________________________________________________________

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА