Sub-categories

2021 г.

3 години ago
Начален план на делегирания бюджет за 2021 година Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 31 март 2021 година Отчет за изпълнение ...

2020 г.

4 години ago
Публикациите в това меню са в изпълнение на Член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. Начален ...

Делегиран бюджет 2019 г.

5 години ago
Публикациите в това меню са в изпълнение на Член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. Начален ...

Делегиран бюджет 2017 г.

6 години ago
Публикациите в това меню са в изпълнение на Член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН ...

Делегиран бюджет 2018 г.

6 години ago
Публикациите в това меню са в изпълнение на Член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование Начален план на ...