Уведомление за отваряне на ценови оферти

уведомление за отваряне на ценови оферти