„Специализиран превоз на ученици за учебната 2020/2021 г. по маршрут: гр. Раднево – с.Тихомирово – с.Знаменосец – гр. Раднево”

ЕЕДОП: https://dox.abv.bg/download?id=1ccc677196# -> линк за сваляне