„СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ“

Обявление за възложена поръчка – по обособени позициии 2 и 3

Договор за обособена позиция №2

Договор по обособена позиция №3