„СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ“

Съобщение за отваряне на ценови предложения