Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител