„СПЕЦИАЛИЗИЛАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ“

Протокол №1