НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ СЛЕД VII КЛАС:

-> ЗАПОВЕД № РД09-920/05.05.2020 Г. ОТНОСНО ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

-> ЗАПОВЕД № РД09-1035/12.05.2020 Г. ОТНОСНО УЧЕБНИ ДНИ

____________________________________________

ПОКАНА с изх. № 48 от 02.12.2019 г.

__________________________________

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

_______________________________________________________________________


МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ
/ ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ В УЧЕБНИТЕ ДНИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.09.2019 г. ДО 30.06.2020 г./
І.   Гр. Раднево – с. Трънково – с. Ковач – с. Тополяне – с. Диня – гр. Раднево
ІІ.  Гр. Раднево – с. Тихомирово – с. Знаменосец – гр. Раднево
ІІІ.  Гр. Раднево – с. Полски градец – с. Радецки – с. Ковачево – с. Новоселец – с. Пет могили – гр. Раднево
ІV.  Гр. Раднево – с. Любеново – с.Трояново – с. Българене – с. Рисиманово – с. Бели бряг – гр. Раднево

ЦЯЛОТО ОБЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ->ТУК<- ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ->ТУК<-

ЗАПОВЕД № 842 от 07.05.2019 Г. ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ->ТУК<-

________________________________________________________________

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ

/ ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ В УЧЕБНИТЕ ДНИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.09.2019 г. ДО 30.06.2020 г./

І.   Гр. Раднево – с. Трънково – с. Ковач – с. Тополяне – с. Диня – гр. Раднево

ІІ.  Гр. Раднево – с. Тихомирово – с. Знаменосец – гр. Раднево

ІІІ.  Гр. Раднево – с. Полски градец – с. Радецки – с. Ковачево – с. Новоселец – с. Пет могили – гр. Раднево

ІV.  Гр. Раднево – с. Любеново – с.Трояново – с. Българене – с. Рисиманово – с. Бели бряг – гр. Раднево