УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

-> МЕХАНИЗЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ И АЛГОРИТЪМ КЪМ НЕГО В СЛУЧАИ НА УСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩЕ, ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА УЧИЛИЩНИТЕ ПСИХОЛОЗИТЕ В ТАЗИ ПОСОКА И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ

______________________________

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

->ЗАПОВЕД № 507/23.01.2022 г. НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

______________________________

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

_________________________________________

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДИМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

ЗАПОВЕД № 216 ОТ 11.11.2021 Г. НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН, СЧИТАНО ОТ 17.11.2021 ГОДИНА

____________________________________

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ
/ ЗА ПЕРИОДА ОТ 15.09.2021 г. ДО 30.06.2022 г./
І.   Гр. Раднево – с. Трънково – с. Ковач – с. Тополяне – с. Диня – гр. Раднево
ІІ.  Гр. Раднево – с. Тихомирово – с. Знаменосец – гр. Раднево
ІІІ.  Гр. Раднево – с. Полски градец – с. Радецки – с. Ковачево – с. Новоселец – с. Пет могили – гр. Раднево
ІV.  Гр. Раднево – с. Любеново – с.Трояново – с. Българене – с. Рисиманово – с. Бели бряг – гр. Раднево

____________________________________ 

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

**********************************************************************

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ГПАФИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЕДМИЦИ ЗА ПЕРИОДА 01.06.2021 г.–23.06.2021 г.ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I –III КЛАС

______________________

->ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА<-


ВАЖНО!

С цел оказване на подкрепа на родителите, учениците и педагогическите специалисти, публикуваме:

->ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА<-

->КРАТЪК НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ, РАЗРАБОТЕН ОТ АСОЦИАЦИЯ „РОДИТЕЛИ“<-

_________________________________________

http://ou2radnevo.bg/wp-content/uploads/2020/07/Zapoved862.pdf

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ СЛЕД VII КЛАС:

-> ЗАПОВЕД № РД09-920/05.05.2020 Г. ОТНОСНО ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

-> ЗАПОВЕД № РД09-1035/12.05.2020 Г. ОТНОСНО УЧЕБНИ ДНИ

____________________________________________

ПОКАНА с изх. № 48 от 02.12.2019 г.

__________________________________

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

_______________________________________________________________________


МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ
/ ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ В УЧЕБНИТЕ ДНИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.09.2019 г. ДО 30.06.2020 г./
І.   Гр. Раднево – с. Трънково – с. Ковач – с. Тополяне – с. Диня – гр. Раднево
ІІ.  Гр. Раднево – с. Тихомирово – с. Знаменосец – гр. Раднево
ІІІ.  Гр. Раднево – с. Полски градец – с. Радецки – с. Ковачево – с. Новоселец – с. Пет могили – гр. Раднево
ІV.  Гр. Раднево – с. Любеново – с.Трояново – с. Българене – с. Рисиманово – с. Бели бряг – гр. Раднево

ЦЯЛОТО ОБЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ->ТУК<- ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ->ТУК<-

ЗАПОВЕД № 842 от 07.05.2019 Г. ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ->ТУК<-

________________________________________________________________

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ

/ ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ В УЧЕБНИТЕ ДНИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.09.2019 г. ДО 30.06.2020 г./

І.   Гр. Раднево – с. Трънково – с. Ковач – с. Тополяне – с. Диня – гр. Раднево

ІІ.  Гр. Раднево – с. Тихомирово – с. Знаменосец – гр. Раднево

ІІІ.  Гр. Раднево – с. Полски градец – с. Радецки – с. Ковачево – с. Новоселец – с. Пет могили – гр. Раднево

ІV.  Гр. Раднево – с. Любеново – с.Трояново – с. Българене – с. Рисиманово – с. Бели бряг – гр. Раднево