ВАЖНО!

Уважаеми родители на първокласници, записани за първи път в първи клас
Информираме Ви, че имате право на еднократна помощ от 300, 00 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година.

Средствата се отпускат независимо от доходите Ви при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейство на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите които, дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП)не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  • Удостоверение, че детето е записано в първи клас в общинско училище /издава се от училището/;
  • Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври 2021г.

Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.
Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронната услуга 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас е достъпна през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес: https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт, на Национална агенция за приходите, стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.
При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата  можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – 070020341 help@e-gov.bg

->ПОСТЕР НА ПРОЕКТА<-

____________________________________________

С цел оказване на подкрепа на родителите, учениците и педагогическите специалисти, публикуваме:

->ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА<-

->КРАТЪК НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ, РАЗРАБОТЕН ОТ АСОЦИАЦИЯ „РОДИТЕЛИ“<-

_____________________________

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ СЛЕД VII КЛАС:

-> ЗАПОВЕД № РД09-920/05.05.2020 Г. ОТНОСНО ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

-> ЗАПОВЕД № РД09-1035/12.05.2020 Г. ОТНОСНО УЧЕБНИ ДНИ

________________________________________________________________________________________________________

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ И НАСИЛИЕТО

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

ТЕЛЕФОНИ В СЛУЧАЙ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ

________________________________________________

Как да предпазим детето си от престъпление

________________________________________________

КАК ДА НЕ ЗАГУБИМ ДЕТЕТО СИ ВЪВ ВИРТУАЛНИЯ СВЯГ -Наръчник за родители на деца в предучилищна възраст и начален курс на образование.

________________________________________________

РЕЧНИК НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ЗА РОДИТЕЛИ -Кратки онлайн насоки за най-ползваните социални мрежи, техните особености и потенциални опасности.

________________________________________________

10 МИТА ЗА „СТРАШНИЯ“ ИНТЕРНЕТ -Книжка за родители с най-разпространените погрешни схващания за децата и онлайн света. Отговори на въпросите: кога детето за пръв път да седне пред компютъра; губи ли си времето пред компютъра; интернет пречи ли на ученето; има ли зависимост от интернет; педофилите ли са основната опасност онлайн; децата отучват ли се от реално общуване; игрите с насилие правят ли децата агресивни; безобиден ли е онлайн тормозът; компютърът или мобилния телефон ли е по-опасен; трябва ли децата да ползват социалните мрежи.

________________________________________________

НА „ТИ“ ЛИ СТЕ С МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ? –Наръчник за родители по темата за мобилните телефони, мрежи и приложения. Той предлага на родителите отговори и решения, които могат да им помогнат да подготвят децата си за отговорна и безопасна употреба на мобилни устройства. Брошурата е изготвена така, че да улесни родителите в търсенето на конкретни отговори по теми и да ги ориентира как безопасно да откриват нови медийни светове заедно с децата си.

ДОБРЕ ДОШЛИ В 1 КЛАС! –Наръчник за родители на първокласници. Наред с много други полезни съвети за родители на деца, постъпващи в първи клас, книжката включва и секция по безопасен интернет.

________________________________________________

ДОБРЕ ДОШЛИ В 5 КЛАС! –Наръчник за родители на петокласници. Помага на родители на деца, преминаващи от началното към прогимназиалното обучение, и отговаря на въпроса: Страшен ли е „страшният“ 5 клас? В секцията за безопасен интернет ще научите за типичните рискове в онлайн живота на децата на тази възраст и как да им помогнете да се справят с тях.

________________________________________________

ГОТОВИ ЛИ СМЕ ДА ГОВОРИМ С ДЕЦАТА СИ ЗА ИНТЕРНЕТ –Книжка със съвети за родители как да общуват открито и конструктивно с децата си за интернет. Съветите покриват темите за търсене на информация, общуване с други хора, намаляване на рискове, правила за безопасност и други въпроси, важни за създаване на безопасен достъп на децата до интернет.