-> МЕХАНИЗЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ И АЛГОРИТЪМ КЪМ НЕГО В СЛУЧАИ НА УСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩЕ, ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА УЧИЛИЩНИТЕ ПСИХОЛОЗИТЕ В ТАЗИ ПОСОКА И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ

____________________________________________

С цел оказване на подкрепа на родителите, учениците и педагогическите специалисти, публикуваме:

->ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА<-

->КРАТЪК НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ, РАЗРАБОТЕН ОТ АСОЦИАЦИЯ „РОДИТЕЛИ“<-

_____________________________

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ СЛЕД VII КЛАС:

-> ЗАПОВЕД № РД09-920/05.05.2020 Г. ОТНОСНО ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

-> ЗАПОВЕД № РД09-1035/12.05.2020 Г. ОТНОСНО УЧЕБНИ ДНИ

________________________________________________________________________________________________________

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ И НАСИЛИЕТО

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

ТЕЛЕФОНИ В СЛУЧАЙ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ

________________________________________________

Как да предпазим детето си от престъпление

________________________________________________

КАК ДА НЕ ЗАГУБИМ ДЕТЕТО СИ ВЪВ ВИРТУАЛНИЯ СВЯГ -Наръчник за родители на деца в предучилищна възраст и начален курс на образование.

________________________________________________

РЕЧНИК НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ЗА РОДИТЕЛИ -Кратки онлайн насоки за най-ползваните социални мрежи, техните особености и потенциални опасности.

________________________________________________

10 МИТА ЗА „СТРАШНИЯ“ ИНТЕРНЕТ -Книжка за родители с най-разпространените погрешни схващания за децата и онлайн света. Отговори на въпросите: кога детето за пръв път да седне пред компютъра; губи ли си времето пред компютъра; интернет пречи ли на ученето; има ли зависимост от интернет; педофилите ли са основната опасност онлайн; децата отучват ли се от реално общуване; игрите с насилие правят ли децата агресивни; безобиден ли е онлайн тормозът; компютърът или мобилния телефон ли е по-опасен; трябва ли децата да ползват социалните мрежи.

________________________________________________

НА „ТИ“ ЛИ СТЕ С МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ? –Наръчник за родители по темата за мобилните телефони, мрежи и приложения. Той предлага на родителите отговори и решения, които могат да им помогнат да подготвят децата си за отговорна и безопасна употреба на мобилни устройства. Брошурата е изготвена така, че да улесни родителите в търсенето на конкретни отговори по теми и да ги ориентира как безопасно да откриват нови медийни светове заедно с децата си.

ДОБРЕ ДОШЛИ В 1 КЛАС! –Наръчник за родители на първокласници. Наред с много други полезни съвети за родители на деца, постъпващи в първи клас, книжката включва и секция по безопасен интернет.

________________________________________________

ДОБРЕ ДОШЛИ В 5 КЛАС! –Наръчник за родители на петокласници. Помага на родители на деца, преминаващи от началното към прогимназиалното обучение, и отговаря на въпроса: Страшен ли е „страшният“ 5 клас? В секцията за безопасен интернет ще научите за типичните рискове в онлайн живота на децата на тази възраст и как да им помогнете да се справят с тях.

________________________________________________

ГОТОВИ ЛИ СМЕ ДА ГОВОРИМ С ДЕЦАТА СИ ЗА ИНТЕРНЕТ –Книжка със съвети за родители как да общуват открито и конструктивно с децата си за интернет. Съветите покриват темите за търсене на информация, общуване с други хора, намаляване на рискове, правила за безопасност и други въпроси, важни за създаване на безопасен достъп на децата до интернет.