РЪКОВОДСТВО:

МИЛЕНА ДИМИТРОВА – директор

МАРГАРИТА ГЕНОВА – заместник-директор по учебната дейност

ВЕНЕТА БИНЕВА – заместник-директор по административно-стопанската дейност

ПЕДАГОЗИ:

В  НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (І-ІV КЛАС)

МАРИЯ МИЛУШЕВА – старши учител

СТЕФКА ДАМЯНОВА – старши учител

ДАНКА МИХАЙЛОВА – старши учител

ДОНКА ПАШОВА – старши учител

НЕЛИ ДИНЕВА – старши учител

ИРМА БОЯДЖИЕВА-ИЛИЕВА – старши учител

ДИЛЯНА НИКОЛОВА – старши учител

ДОБРОМИРА СТАНЕВА – старши учител

ЯНА КОЛЕВА – старши учител

ЕМИЛИЯ СИМЕОНОВА – старши учител

ТЕОДОРАПЕТКОВА – учител

В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

КРИСТИЯНА РИБОВА – учител

СВЕТЛА ПЕТКОВА – старши учител

МИЛЕНА ИВАНОВА – старши учител

РОСИЦА ДИМИТРОВА – старши учител

КАЛИНА ТОНЕВА – старши учител

МАРИЯ ТОДОРОВА – учител

МИТКА ПАВЛОВА – старши учител

НАТАЛИ ЦАНОВА – учител

В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (V-VІІ КЛАС)

НЕДЯЛКА КОСТАДИНОВА – старши учител

ГАЛИНА ПЕТРОВА – старши учител

СЕВДЖАН МЕХМЕДЕМИНОВА – старши учител

МИТКО КОСТАДИНОВ – старши учител

ДАНИЕЛА ИЛЧЕВА – старши учител

ДАНИЕЛА КИРЕВА-ХРИСТОВА – старши учител

ДЕСИСЛАВА КАЛМУШКА – старши учител

ЖИВКА КОЛЕВА – старши учител

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА – старши учител

ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА – учител

ХРИСТО ДЮЛГЕРОВ – учител

В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕПА ПЕТРОВА-ИВАНОВА – старши учител

ПЕНКА РУСЕВА-ВЪЛЕВА – старши учител

ИВАН ЙОРДАНОВ – учител

________________________________________________

МАРИЯ ГЕНОВА – психолог

ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА – ресурсен учител

ЕКАТЕРИНА ТЕРЗИЕВА – логопед

________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ:

ДИАНА АРИШЕВА – ЗАС

РОСИЦА СТОЯНОВА – счетоводител

ГАЛИНА СТАНЧЕВА – технически секретар